Bewegen in Zwartewaterland

Coaching in het bewegingsonderwijs

Alle 17 basisscholen in Zwartewaterland kunnen de docenten die bevoegd zijn voor het geven van gym, kosteloos laten coachen door de buurtsportcoaches. Zodat de gymlessen uitdagend zijn en blijven en meer aansluiten op het niveau van de kinderen.

De buurtsportcoach coacht de docent gedurende 7 a 8 weken. De docenten worden één keer per week gecoacht. De buurtsportcoach komt voorafgaand aan de coachingsperiode langs op school om met de betreffende docent te bespreken wat er specifiek gecoacht moet worden.

Kort verslag van een gecoachte leerkracht door de buurtsportcoach Zwartewaterland:
Door alle tips en feedback kan ik nu nog veel meer uit het bewegingsonderwijs halen. Zo probeer je arrangementen niet alleen aan te passen voor zwakke bewegers, maar hielp de buurtsportcoach mij ook bij de uitdaging voor sterke bewegers. Het blijft niet bij oppervlakkig bewegingsonderwijs geven, maar de leerlingen krijgen nu veel kwaliteit binnen de gymles aangeboden. Dit is ook terug te zien in het gevarieerde aanbod uit verschillende leerlijnen. We zorgen ervoor dat IEDERE leerling mee kan doen! Ik had de coaching dan ook niet willen missen en kijk er met een fijn gevoel op terug!”

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op de buurtsportcoaches. 

Nieuws