Bewegen in Zwartewaterland

Persberichten

Onderstaand bericht was geplaatst op woensdag, 30.09.15 | 14.10 UUR

Samen in beweging in je eigen leefomgeving!

Feestelijke opening ‘Beweegpad Hasselt’

Feestelijke opening 'Beweegpad Hasselt'

Feestelijke opening ‘Beweegpad Hasselt’© DKN | Melanie Verhoef

Het Beweegpad aan het Nadorster Randpad in Hasselt is op woensdag 30 september feestelijk geopend door wethouder Gerrit Knol. De wethouder kwam, speciaal voor deze gelegenheid gekleed in trainingspak, al joggend naar de start. Samen met de leden van de werkgroep, schoolkinderen en vele belangstellenden, nam hij de eerste beweegtoestellen in gebruik.

Het Beweegpad (startpunt tegenover dierenartspraktijk Hasselt, red.) telt momenteel acht toestellen. Onder andere een horizontale en verticale ladder, treden, trap en bokjes, verdeeld over het Nadorster Randpad en het zgn. Schelpenpaadje richting de Gaffel, ruim twee kilometer. Deze toestellen zijn gerealiseerd door Binthout en geplaatst in samenwerking met In Balans. Bij ieder beweegtoestel staat een bordje met de beschrijving van de vele mogelijkheden.

“Mooi om te zien hoe dit tot stand is gekomen,” vertelt een enthousiaste wethouder Knol. Door dit pad kan jong en oud lekker in beweging blijven. “Kinderen kunnen bewegend naar school. En dit is nog maar de eerste fase. In de tweede fase wordt een revalidatietuin cq -pad gerealiseerd bij de Hazelaar. Een van de speerpunten van onze gemeente is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Ook is er veel eenzaamheid. Voorzieningen als deze kunnen daar wat aan doen.”

Buurtsportcoach Denise Homminga ligt toe: “In oktober starten we met dit tweede deel welke in het voorjaar van 2016 gereed moet zijn. Vanaf de Hazelaar wordt dan nog een tegelpad gerealiseerd naar het Van Stolkspark, waar de JP van de Bent Stichting nog graag een groot schommel ziet.” Homminga vertelt ook dat twee jaar lang de partners van de werkgroep, Gemeente Zwartewaterland, Welzijn Zwartewaterland /IJsselheem, Buurtsportcoaches Zwartewaterland, In Balans, Fytac, Binthout, Schaatsvereniging, Jongerenwerk Young (pr)event en JP van de Bent, intensief hebben samengewerkt om dit Beweegpad te realiseren. “Ontwerp- en informatieavonden werden goed bezocht en zes kinderen van de PW Alexanderschool hebben meegeholpen met het uiteindelijke ontwerp.”

“Alle partners hebben in een intentieverklaring vastgelegd dat zij allen met de toestellen aan het werk gaan,” aldus Monique Platel, Welzijn Zwartewaterland/IJsselheem. “Zo zullen loop- beweeg- en revalidatiegroepen gebruik gaan maken van het Beweegpad. Ook past dit bij de beweegprogramma’s van van Young (pr)event. Maar het stopt hier niet, het is de bedoeling om ieder jaar de groep te laten groeien met twee nieuwe partners.”

Homminga is zeer tevreden over het resultaat: “Het pad is geschikt voor jong en oud, gratis te gebruiken! Ideaal om op een mooie avond dicht bij huis te sporten. Je wekelijkse hardlooptraining af te wisselen met andere oefeningen of als 65-plusser samen lekker actief bezig te zijn in de buitenlucht. Een pad van en voor ons allemaal!”Onderstaand bericht was geplaatst op vrijdag, 29.05.15 | 13.27 UUR

Beweegpad Hasselt bijna gerealiseerd

Op woensdag 20 mei werd tijdens een informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Hasselt het conceptontwerp van het zogenaamde beweegpad gepresenteerd in CBS de Driemaster. “We hebben positieve geluiden in ontvangst mogen nemen”, vertelt Monique Platel, een van de organisatoren.

Diverse ideeën om het beweegpad te gebruiken kwamen ter sprake tijdens de bijeenkomst. Het beweegpad is bedoeld voor iedereen. Men kan op eigen gelegenheid of in groepsverband gezellig in de buitenlucht bewegen. En het is gratis!

“Alle toestellen nodigen je uit om te balanceren, te hardlopen, je conditie te verbeteren en krachtiger te worden”, vervolgt Platel. “Buiten trainen heeft daarnaast een ontstressend effect.”

Een aantal kinderen hebben de eerste eiken balk mogen branden met mooie teksten en tekeningen. Deze balk zal geplaatst worden in de omgeving van het voetbalveld. De samenwerkende partners – Welzijnsconsulent IJsselheem, Jongerenwerkers, In Balans Hasselt, JP van den Bent, Buurtsportcoach, Gemeente Zwartewaterland, Fytac en Binthout – gaan de komende tijd het ontwerp verder ontwikkelen. In september hopen zij het beweegpad aan te leggen.

Mocht u de bijeenkomst hebben gemist en heeft u nu vragen of ideeën dan kunt u contact opnemen met de buurtsportcoach Denise Homminga 0644474500 of Welzijnsconsulent IJsselheem Monique Platel, 0620977785. Meer informatie over het beweegpad? Raadpleeg dan de website www.bewegeninzwartewaterland.nl.


Onderstaand bericht was geplaatst op woensdag, 20.05.15 | 7.31 UUR

Informatiebijeenkomst over beweegpad Hasselt

Vorig jaar maart zijn er acht organisaties uit Hasselt bij elkaar gekomen om een beweegpad te realiseren in Hasselt. Het beweegpad kan vanaf het najaar gratis gebruikt worden door jong en oud.

 

Het idee is om het beweegpad op het Nadorster randpad aan te leggen. Met behulp van een enquête en een ontwerpavond voor de bewoners uit Hasselt is men gekomen tot een ontwerp. Karst Klein, directeur van het hout en designbedrijf Binthout uit Hasselt, heeft dit professionele ontwerp gemaakt en zal de toestellen dit najaar ook plaatsen.

Op woensdag avond 20 mei van 16.30 tot 18.30 gaat er een informatiebijeenkomst voor het beweegpad plaatsvinden in CBS de Driemaster. Het conceptontwerp wordt dan gepresenteerd en buurtbewoners die rondom het pad wonen krijgen de kans om nog vragen te stellen of ideeën in te brengen.

De kinderen ontwerpen deze avond sjablonen en branden tekeningen in het hout dat gebruikt gaat worden voor de beweegtoestellen. Ga voor meer informatie over het beweegpad naar www.bewegeninzwartewaterland.nl.


Onderstaand bericht was geplaatst op donderdag, 29.01.15 | 12.56 UUR

Beweegpad Hasselt komt steeds dichterbij

Een actiepunt in het ontwikkelen van woonservicegebieden is het realiseren van een beweegvoorziening in de kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Donderdag 29 januari 2015 ondertekenden een aantal organisaties en instellingen en wethouder Gerrit Knol een intentieverklaring voor de realisatie en het gebruik van een beweegpad in Hasselt.

De verwachting is dat deze beweegvoorziening in het najaar van 2015 gerealiseerd is.

Organisaties en instellingen zoals IJsselheem, Fytac, SWOZ, de buurtsportcoach, Jong Zwartewaterland, Schaatstrainingsgroep Het Zwartewater, JP van de Bent stichting, In Balans en Binthout maken deel uit van een werkgroep. Het doel van deze brede werkgroep is het realiseren van een beweegvoorziening in Hasselt die wordt gezien als een ontmoetings- en beweeginstrument vooral voor cliënten van de zorg- en welzijnsinstellingen. Nadrukkelijk wordt de verbinding gelegd met onderwijs en jeugdwerk.

De werkgroep heeft zich samen met diverse betrokkenen en inwoners de afgelopen maanden gebogen over een ontwerp. De uitkomst hiervan is dat in Hasselt een zogenaamd beweegpad wordt gerealiseerd. De komende maanden worden gebruikt om dit ontwerp verder uit te werken.

 

beweegpad Hasselt FullSizeRender (3) FullSizeRender (4)
Kinderen, jongeren en ouderen ontwerpen hun ideale beweegtuin voor in Hasselt.

Nieuws