Bewegen in Zwartewaterland

JOGG Zwartewaterland

Stel je eens voor dat iedereen lekker in z’n vel zit. Dat we allemaal gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen. Zo’n gezonde toekomst, dat wil toch iedereen? Daarom zetten we ons in voor een omgeving waarin kinderen en jongeren gewoon gezond kunnen opgroeien.

Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. Daarom maken we de plekken waar kinderen veel komen gezonder. Zodat ze thuis, op school of op hun sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Zo maken we gezond opgroeien de normaalste zaak van de wereld.

Zwartewaterland is sinds maart 2019 officieel een JOGG gemeente geworden.  JOGG is een landelijke beweging, waarbij partners zich inzetten om gezond eten en bewegen voor jongeren (0- 19 jaar) gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Lokale partijen werken samen aan het creëren van een leefomgeving waarin jongeren gezond kunnen opgroeien.

Samen met lokale partijen uit Zwartewaterland is er een plan geschreven. daarin zijn o.a. de doelen beschreven en met welke thema’s en campagnes wij deze doelen willen bereiken. In 2020 ligt de focus op het thema ‘Drink Water’. Voor dit thema is een campagne georganiseerd met onder andere een 7 dagen water challenge. Daarnaast werken wij i.s.m. Team:Fit aan gezondere sportkantines in Zwartewaterland. En het hele jaar door zullen er voor jongeren veel beweegactiviteiten georganiseerd worden door het beweegteam JOGG.

Wilt u weten wat u of uw organisatie kan betekenen voor de JOGG beweging of heeft u leuke activiteiten die aan dit doel kunnen bijdragen? Neem dan contact op met JOGG-regisseur Denise Homminga; d.homminga@zwartewaterland.nl; 06 44 47 45 00

Bekijk hier de factsheets van JOGG Zwartewaterland

Factsheet JOGG dec. 2020

– Factsheet mrt 2020

Nieuws