Bewegen in Zwartewaterland

Veilig Sportklimaat

Maakt u zich zorgen over de veiligheid of gezondheid van jongeren binnen de sportclub? Neem contact op voor advies

5 Stappen

 1. U signaleert een probleem bij een jongere van de sportclub.
 2. U neemt contact op met één van de jongerenwerkers of buurtsportcoaches waarbij u zich prettig voelt. De naam van de jongere hoeft niet genoemd te worden.
 3. Samen proberen we het probleem duidelijk in beeld te krijgen.
 4. De jongerenwerker of buurtsportcoach met wie u heeft gesproken bespreekt de situatie intern.
 5. Het advies of de mogelijke oplossing wordt naar u teruggekoppeld.

Het advies is vrijblijvend en kan o.a. inhouden:

a. Tips om het probleem binnen de vereniging op te kunnen lossen;

b. Advies om de buurtsportcoach of het jongerenwerk te betrekken bij de oplossing;

c. Advies om een externe instantie betrokken te maken. Hierin kunnen wij met u meekijken en/of bemiddelen.

 

Voordelen van een veilig sportklimaat:

 • Goede sfeer
 • Meer ruimte en tijd voor de sport zelf
 • Minder ledenuitval
 • Het trekt leden aan
 • Minder uitval van vrijwilligers
 • Betere prestaties

Voorbeelden van wat er georganiseerd kan worden voor de sportclubs:

 •  Thema avonden voor de sportclubs:  – Hoe kan ik vroeg signaleren?   – positief coachen  – Hoe ga ik om met ouders langs de kant/ kinderen met rugzakje of gezinnen uit een andere cultuur?
 • Coaching voor de trainer tijdens de training.

 

Buurtsportcoach Denise Homminga; d.homminga@zwartewaterland.nl; 06 44 47 45 00

Nieuws